Explosiewerende folie

PROFILON® ER1 explosiewerende folie

Zwakste plek van een gebouw bij een explosie is vrijwel altijd het glas. Bij grote druk van buitenaf is beglazing het meest kwetsbaar. Dit kan leiden tot levensbedreigende situaties. Onderzoek heeft uitgewezen dat glasscherven de oorzaak zijn voor 80% procent van het zeer ernstige of zelfs dodelijk letsel bij explosies. Doordat rondvliegende glasscherven forse schade aan kunnen richten aan bedrijfspanden en de daarin gevestigde (computer) apparatuur, kunnen deze bedrijven worden lamgelegd. Beschadiging van de serverruimte kan dataverlies tot gevolg hebben.

PROFILON® ER1 is de explosiewerende folie voor dicht bebouwde gebieden, entree’s  en welkomsthallen van gebouwen.
PROFILON® ER1 is een zeer flexibele, 4-laags beveiligings folie met impact en explosie werende eigenschappen.
PROFILON® ER1 is ontworpen om de maximale oppervlakte druk tijdens een schokgolf op te vangen.
PROFILON® ER1 is getest in een shock buis met een gereflecteerde drukgolf.
Deze herhaalde schokgolven produceren afwisselend sterke druk en zuiging.
Deze test simuleert een explosie op bebouwing, waarbij de schokgolven worden gereflecteerd door de omringende gebouwen.
PROFILON® ER1 voldoet als enige folie aan DIN EN 13541 ER1 NS certificering.
PROFILON® ER1 is nauwelijks brandbaar en voldoet aan DIN 4102-1 klasse B1.

In hoeverre een gebouw een verhoogd risicofactor heeft voor explosiegevaar, is afhankelijk van een groot aantal factoren. Deze kunnen verband houden met de (politiek geliëerde) functie van het gebouw, de locatie, bereikbaarheid, vluchtroutes, toegangswegen, naast gelegen objecten en de architectuur. Daarom is het zaak vooraf samen met u een goede analyse te maken van het gebouw, om u optimaal te kunnen adviseren over het voor u geschikte veiligheidsconcept dat past bij uw behoeften en budget.

Klik hier voor meer informatie

Bekijk hier de testmethode Profilon ER1 met reflecterende drukgolf